HØJTYDENDE HELÅRSDÆK
Dæk, der giver et godt vejgreb på sne og is uden at ofre køreegenskaberne i tørt føre.

HELÅRSDÆK
Dæk, der giver en god balance mellem vejgreb i regn eller sne og god slidbaneholdbarhed og en behagelig, rolig tur.

VEJGREB FOR HELÅRSDÆK
Angiver dækkets evne til at give et balanceret vejgreb under våde, tørre og vinterforhold.

APS
En avanceret silicabaseret vintergummiblanding, der hjælper med at give fleksibilitet, hvor slidbanens overflade kommer i kontakt med vejen.

ARAMID
Et syntetisk stof der bruges i nogle dæk, der (pund for pund) er stærkere end stål.

VULSTKANT
En afgørende komponent i dækket, der er kontaktpunktet mellem dækket og hjulet, designet til at modstå de kræfter, som hjulet udøver på dækket under montering samt de dynamiske kræfter under kørsel og opbremsning.

VULSTFYLDSTOF
Ansvarlig for overførsel af fremdrift og bremsemoment fra hjulkanten til kontaktområdet på vejoverfladen.

VULSTENS SPÆNDINGSSTRUKTUR
To sidevæggetråde, der er viklet omkring hver vulsttråd i modsatte retninger, hvilket giver sidestabilitet, men bøjes for at absorbere uregelmæssigheder i vejen.

BÆLTE
Et gummibelagt lag med snore, der er placeret mellem hovedstrukturen og slidbanen. Trådene er oftest lavet af stål, men de kan også være fremstillet af glasfiber, rayon, nylon, polyester eller andre materialer.

BIAS-PLY
En type dæk med krydsede lag af tråde, der løber diagonalt i forhold til midterlinjen på slidbanen.

BOLTCIRKEL
Diameteren af en imaginær cirkel trukket gennem midten af hvert boltmøtrikhul og derefter målt fra to huller, der er direkte overfor hinanden. Målet der bruges til at vælge det rigtige hjul til udskiftning.

BREMSEMOMENT
En teknik, der er praktiseret af drag racers og testpiloter for at forbedre deres startacceleration. Ved at træde på bremsen og speederen samme tid, forøges motorens omdrejningstal, indtil bremsen slippes.

BRUD
Et udtryk, der bruges til at beskrive et tab af vejgreb, når man kører gennem en kurve, eller når man accelererer fra en stillestående start. Dækkene glider mod, i stedet for at gribe fat i, vejoverfladen.

BUTYLGUMMI
Syntetisk gummi, der bruges til at fremstille moderne dæk. Det er praktisk talt uigennemtrængeligt for vand og luft.

CAMBER
Et hjul hældning indad eller udad fra lodret, målt i grader. Cambervinklen justeres for at holde de dækkets yderside fladt på jorden under en sving.

CAMBERTRYK
Side- eller lateral kraft, der genereres, når et dæk ruller med camber, som kan tilføje eller trække fra den sidekraft, et dæk genererer.

KULSORT
Dette er et forstærkende fyldstof, der, når det indgår i dækgummiblandingen, giver det en høj slidstyrke.

KARKASSE
Dækkets bærende struktur bestående af lag, der er forankret til vulsten på den ene side og løber i en radius til den anden side og forankres til vulsten. Også kaldes kasse.

KARKASSESNOR
Den består af tynde tekstilfiberkabler limet ind i gummiet. Disse kabler er stort set ansvarlige for at bestemme dækstyrken.

BÆREEVNE
Hvor meget vægt hvert dæk er konstrueret til at bære ved et givet lufttryk. For hver dækstørrelse er der en bæreevneoppustningstabel for at sikre, at det anvendte tryktryk er tilstrækkeligt til køretøjets akselbelastning.

AKSELHÆLDNING
Vinklen mellem en linje trukket lodret gennem hjulets midtlinje og den akse, hvorpå hjulet styres; forbedrer bilens retningsstabilitet og fornemmelsen af centrering.

MIDTERLINJE
En imaginær linje ned gennem midten af køretøjet. Justeringssporing måles fra denne linje.

CENTRIFUGALKRAFT
Sideværts acceleration, målt i g, af en genstand i en bueformet bevægelse. Når en bil kører gennem en kurve, virker centrifugalkraft på den og forsøger at trække den udad. For at modvirke dette udvikler dækkene en lige og modsatrettet kraft, der virker mod vejen. Også kaldet lateral kraft.

SNOR
Trådene af stof, der danner dækkets bånd eller lag. Snore kan være fremstillet af polyester, rayon, nylon, fiberglas eller stål.

KRAFT VED SVING
Kraften på et drejende køretøjs dæk - dækkets evne til at gribe og modstå sidelæns kraft - der holder køretøjet på den ønskede bue.

KRONELAG
Udgør stive base for slidbanen, der giver mulighed for god brændstoføkonomi. Lagerne giver også dæk centrifugal- og lateral stivhed og er konstrueret til at bøje tilstrækkeligt til at give en behagelig kørsel.

EGENVÆGT
Vægt af et nyproduceret køretøj med alle væskebeholdere (inklusive brændstoftank) fulde og alt normalt udstyr på plads, men uden fører eller passagerer.

RETNINGSSTABILITET
Køretøjets evne til at køre sikkert og stabilt i en lige linje og ved høj hastighed uden at blive påvirket af ujævnheder i belægningen, tværgående vind, aerodynamiske løftekræfter eller andre eksterne påvirkninger.

DOG TRACKING
Spor er bredden mellem de udvendige slidbanekanter på dæk på samme aksel. Sporing, eller mere specifikt "Dog Tracking", henviser til en tilstand, hvor køretøjet ikke er justeret, og hvor baghjulene ikke følger forhjulets bane, når køretøjet kører i en lige linje. Også kaldet sporing.

AFDRIFT
Afdrift henviser til et køretøj, der afviger fra en lige linje, når der ikke styres på rattet. Også kaldet træk.

ECCENTRISK MONTERING
Montering af en dækhjulsamling på en sådan måde, at den samlede enheds rotationscentrum ikke er på linje med rotationscentrummet for køretøjets nav.

FILAMENT VED NUL
Individuelle spiralindpakkede nylon- eller aramid-/nylonforstærkende filamenter kan anbringes nøjagtigt i specifikke dele eller over hele slidbanearealet oven på stålbåndene, der er bundet ved nul grader. Dette hjælper ikke kun med at bevare dækkets form, det forbedrer også kørekvaliteten og styrepræcisionen.

VÆGTOVERFØRSEL MELLEM FOR OG BAG
Overførsel af vægt fra forakslen til bagakslen (eller omvendt) forårsaget af acceleration eller opbremsning. Acceleration forårsager vægtoverførsel fra forakslen til bagakslen. Opbremsning forårsager vægtoverførsel fra bagakslen til forakslen.

FIRHJULS-AFDRIFT
Et håndteringsudtryk, der beskriver en bil med dens for- og bagdæk, der glider på en kontrolleret måde. Føreren bruger både speeder og styring for at holde køretøjet i en bestemt bane.

FRI RADIUS
Radius for dæk/hjulsamlingen, der ikke afbøjes under belastning.

TILLADT BRUTTOAKSELVÆGT (GAWR)
Den maksimale vægt, der kan fordeles mellem dækkene på en given aksel.

TOTALVÆGT (GVW)
Vægten af køretøjet og dets indhold (væsker, passagerer og last).

TILLADT TOTALVÆGT (GAWR)
Den maksimale tilladte vægt for køretøjet og dets indhold. Denne værdi fastlægges af køretøjsfabrikanten og kan identificeres på køretøjets dørmærkat.

FORDYBNING
En normal, sikker forekomst i et dæks sidevæg, hvor overlappende skiver af materialestrenge danner fordybninger. Dette kan ikke forekomme på slidbanen på grund af det indbyggede stålkabel.

INDVENDIG BEKLÆDNING
Det inderste lag af et slangeløst dæk, sammensat med praktisk talt uigennemtrængelig butylgummi. Der vil ske et lille lufttab over tid. Kontrollér dit tryk månedligt for at sikre, at dine dæk er i optimal stand.

SIDELÆNS VÆGTOVERFØRSEL
Når et køretøj kører gennem en kurve, overføres vægten fra hjulene på indersiden af kurven til hjulene på ydersiden af kurven. Dette er et resultat af centrifugalkraften eller den sidelæns kraft, der påvirker køretøjet.

LASTET RADIUS
Målet i tommer fra hjulakslens midterlinje til jorden, når dækket er korrekt oppustet til belastningen.

LASTET SEKTIONSHØJDE
Højden på det dækafsnit, der kommer i kontakt med vejen.

LASTOMRÅDE
Definerer en række maksimale belastninger, som et dæk kan bære med et defineret tryk.

BOLTCENTRERET
Hjul er fremstillet, så de passer til navet eller boltene. Boltcentreret matcher bolthullerne i et brugertilpasset hjul perfekt til køretøjets hjulboltmønster.

TOURING-DÆK DER GIVER LUKSUS PRÆSTATION
Denne type dæk er generelt designet til luksus sedan-modeller og blander håndteringsydeevne med en behagelig, jævn kørsel.

OXIDERING
Rustproces, der finder sted i stålbåndene, når fugt via skader får lov til at trænge ind i dækket. Dette kan resultere i, at dækket bliver ubrugeligt før normal udskiftningstid.

RULLEOMKREDS
Den lineære afstand, som et dæk kører med en omdrejning (dets omkreds). Dette kan variere med belastning og oppustning. Rulleomkredsen kan beregnes som følger: 63.360 divideret med omdrejninger pr. mil = rulleomkreds i tommer.

GUMMIBLANDING
En kombination af råvarer blandet efter nøje udviklede procedurer. Gummiblandingen er specielt tilpasset den ydelse, der kræves for hver type dæk.

STÅLBÅND
Kombinationen af stålkabler dækket med gummi, der danner en strimmel eller et bånd placeret under slidbanegummiet og oven på huset (karkassen); sikrer ensartethed, når dækket roterer og hjælper med at forhindre punkteringer.

STYREEGENSKABER
Et køretøjs reaktion på en førers betjening af rattet. Også den feedback, som føreren får gennem rattet, når han eller hun drejer på det.

SYNTETISK GUMMI
Menneskeskabt, i modsætning til naturligt, gummi. De fleste af nutidens dæk til personbiler og lette lastbil indeholder en relativt lille mængde naturgummi.

TOE
Forskellen i afstand mellem for og bag på et par dæk monteret på samme aksel.

TOE-IN (spidsning)
Forsiden af to dæk på den samme aksel er tættere på hinanden end dækkenes bagside.

TOE-OUT (spredning)
Forsiden af to dæk på den samme aksel er længere fra hinanden end dækkenes bagside.

TOE-OUT DREJNING
Også kendt som Ackerman-vinkel. Et køretøjs hjul på indersiden af et sving følger en mindre radius end dækkene på ydersiden af svinget, fordi de to forhjul styrer i forskellige vinkler, når de drejer.

MOMENT
Drejning eller vridning, normalt målt i lb-ft eller Newton meter.

TORSIONSSTANG
En lang, lige stang, der er fastgjort til stellet i den ene ende og til en ophængt del i den anden; fungerer som en sammenrullet fjeder, der optager energi ved vridning.

MELLEMLAG
Materiale mellem bunden af slidbanegummiet og det øverste lag af stålbånd; fungerer som en pude, der forbedrer komforten.

VARIABEL KONTAKTFLADE
Et system, der maksimerer kontaktfladens område under sving via en kombination af asymmetriske slidbanemønstre og underliggende bælter.

AKSELAFSTAND
Den langsgående afstand fra midten af forhjulet til midten af baghjulet på samme side af køretøjet.

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.