Mærkning af dæk

Dækkets udvendige rullestøj

Luk

Støj fra trafikken er et stort irritationsmoment. Den nederste del af etiketten omfatter dækkets støjniveau uden for køretøjet, og ikke den støj, som opfattes af føreren i køretøjet. Tallet udtrykker støjniveauet i decibel.