privacypolicy full

JURIDISK MEDDELELSE

Velkommen til BFGoodrichs websted,

Ansvarlig udgiver for webstedet er:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

Frankrig

Vi beder dig venligst læse betingelserne for brug grundigt igennem, før du bruger webstedet.

BFGoodrich er en virksomhed, der er ejet af Michelin Gruppen, som sælger dæk under varemærket BFGoodrich.

Paragraf 1. FORMÅL

Disse generelle betingelser fastsætter de regler for brug, som gælder for adgang til og brug af informationer på BFGoodrichs websted www.bfgoodrich.dk. Disse regler og betingelser skal respekteres ved enhver brug af webstedet www.bfgoodrich.dk og kan når som helst blive ændret eller opdateret. Ved brug af webstedet www.bfgoodrich.dk accepterer brugeren disse betingelser. Accepterer du som bruger ikke de betingelser, som fremgår af dette dokument, anbefaler vi, at du ikke bruger webstedet.

Paragraf 2. ADGANG TIL WEBSTEDET

Michelin bestræber sig på, men garanterer ikke, at webstedet er tilgængeligt for alle. Webstedet kan f.eks. være nede på grund af vedligehold, opdateringer eller tekniske problemer. Michelin kan ikke holdes ansvarlig for disse afbrydelser og de konsekvenser, som de måtte kunne medføre for brugeren.

Paragraf 3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet (data, lyd, informationer, illustrationer, logoer, varemærker etc.), som er synlige og tilgængelige på webstedet www.bfgoodrich.dk, er ophavsretligt beskyttede og tilhører eksklusivt udgiveren. Al kopiering, gengivelse, repræsentation, tilpasning, forandring, modificering og distribution af indholdet på BFGoodrichs websted, det være helt som delvist, også selv om det tilhører tredjemand, er under alle omstændigheder ulovligt, bortset fra hvis det er en enkelt kopi på en computer, der er beregnet til privat brug. Indholdet på webstedet kan blive ændret uden forudgående meddelelse, og sådanne ændringer foretages uden nogen som helst garantier, det være sig udtrykkelige som underforståede, som kan give ret til erstatning. Informationer og billeder på webstedet er beskyttet i henhold til loven om ophavsret © 2013 BFGoodrich eller en ophavsret, der tilhører BFGoodrichs partnere. Logoerne er registrerede varemærker.

Paragraf 4. BRUG AF DOKUMENTER

Ingen dokumenter fra webstedet www.bfgoodrich.dk må kopieres, reproduceres, offentliggøres, downloades, lægges ud, sendes eller distribueres i nogen som helst form, bortset fra ved download af bekræftelser på registreringer, eller hvis det i øvrigt er til personlig og ikke-kommerciel brug. Brugeren skal i så fald angive materialets forfatter og/eller licensgiver. Ændring eller modificering af disse dokumenter eller brug til andre formål end de ovenfor anførte betragtes som en krænkelse af BFGoodrichs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

Paragraf 5. E-MAILMEDDELELSER

For at kommunikere med BFGoodrich udfyldes e-mailformularen, som findes på webstedet www.bfgoodrich.dk. Svar fra BFGoodrich må ikke anvendes til markedsføringsformål, PR eller anden kommerciel virksomhed.

MICHELIN GUMMI COMPAGNI A/S
Postbox 433
1505 København V
Danmark

Paragraf 6. ANSVARSBEGRÆNSNING

Dokumenter og informationer på www.bfgoodrich.dk stilles til rådighed ”som de er” uden nogen som helst garanti, det være sig udtrykkelig som underforstået. BFGoodrich forbeholder sig ret til at ændre eller korrigere indholdet på webstedet når som helst og uden forudgående meddelelse. BFGoodrich er ikke ansvarlig for og kan ikke drages til ansvar for angreb på brugerens computer i form af computervirus eller anden skadelig software. Det er brugerens pligt at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at beskytte sin computer og software mod at blive smittet med virus, som cirkulerer på internettet. BFGoodrich, eller dennes ansatte, leverandører eller partnere, som nævnes på webstedet, kan ikke holdes ansvarlige i forbindelse med en eventuel anklage, der vedrører ansvar for brugerens eventuelle overtrædelse af disse betingelser eller misbrug af informationer, som er givet på webstedet, og som har forårsaget direkte eller indirekte skade, særligt af økonomisk eller kommerciel art.

Webstedet www.bfgoodrich.dk kan indeholde links til BFGoodrichs partnere eller tredjeparts-websteder. BFGoodrich har ingen kontrol over disse websteder og ifalder derfor intet ansvar for disse websteder i nogen som helst henseende, herunder deres tilgængelighed, indhold, reklamer, produkter og/eller tjenester. BFGoodrich er således ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, som måtte opstå i forbindelse med brugerens adgang til en partners websted eller brug af dette. BFGoodrich fraskriver sig ethvert ansvar for informationer, materiale og software, som måtte blive tilvejebragt af websteder, hvortil der findes links på www.bfgoodrich.dk.

Visse informationer, som findes på www.bfgoodrich.dk, tilvejebringes af underleverandører til BFGoodrich. Disse underleverandører til BFGoodrich bærer det fulde ansvar for de informationer og tjenester, som de tilvejebringer på webstedet www.bfgoodrich.dk. BFGoodrich kan ikke holdes ansvarlig for fejl, forstyrrelser eller forsinkelser i overførslen af sådanne informationer samt de konsekvenser, de måtte have.

VÆRNETING OG ANVENDELIG RET

Tvister, som vedrører webstedet eller disse betingelser, skal prøves ved domstolen i Clermont-Ferrand under anvendelse af fransk ret, uanset de almindelige lovvalgsregler. Værneting og lovvalg ved en forbrugertvist er reguleret ved lov. Ved brug af webstedet www.bfgoodrich.dk accepterer brugeren disse betingelser. Skulle nogen af disse generelle betingelser vise sig at være ulovlige, ugyldige eller umulige at håndhæve af en hvilken som helst grund, påvirker dette ikke gyldigheden af og muligheden for at håndhæve de øvrige betingelser. 
  
  
Hjemmesidens udgiver:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin 
Place des Carmes Déchaux 
63040 CLERMONT FERRAND 
FRANKRIG 
Tlf: +33 4 73 32 20 00 
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand 
 

Publikationsdirektør:

BFGoodrich 
Place des Carmes 
63000 Clermont Ferrand, Frankrig

Hosting:

LINKBYNET 
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis, Frankrig
Tlf.: +33 1 48 13 00 00
Fax: +33 1 48 13 31 21