Gode råd om kørsel med firehjulstrækkere

Hvis du vil lære at køre i terræn, så lyt til eksperterne. BFGoodrich har vundet over 200 titler i rallyløb og rally raid, blandt andet de berømte løb Baja 1000 og Dakar Rallyet.
At køre offroad* kan var sjovt, men det er en helt anderledes form for kørsel.
Inden du begiver dig ud i terrænet, anbefaler vi, at du lærer grundteknikkerne, så du ikke havner i en vanskelig situation.
(*) terrænkørsel

Mudderhul

Før du kører gennem mudderhullet, skal du standse for at:

 • undersøge terrænet og bestemme retningen
 • fjerne eventuelle træstykker
 • montere spil for og bag
 • om nødvendigt sænke lufttrykket til 1,5 bar

Du kan nu køre gennem mudderhullet:

 • brug differentialespærre
 • skift hurtigt mellem 2. og 3. gear
 • hold konstant hastighed
 • bak og forsøg at genvinde grebet, hvis bilen kører fast

Når du er kørt fri af mudderhullet:

 • rengør dæk og hjul
 • pump dækkene til normalt tryk

Vandløb

Før du krydser et vandløb, skal du standse for at:

 • Kontrollere vanddybden, eventuelle huller, sten og træstammer ...
 • bestemme retning og udkørselssted
 • kontrollere, at køretøjet holder tæt
 • sænke lufttrykket til 1,5 bar

Du kan nu krydse vandløbet:

 • hvis motoren går i stå midt i vandløbet, må du under ingen omstændigheder starte den igen. Der er risiko for, at bilen tager vand ind gennem udstødningsrøret eller luftsystemet, hvis du starter bilen. Bilen skal derefter bugseres med slukket motor
 • Hvis motoren går i stå midt i vadestedet, må du absolut ikke starte den igen. Der er risiko for vandabsorption gennem udstødningsrøret eller indsugning af luft, hvis motoren startes igen. Køretøjet skal herefter bugseres med slukket motor

Når du har passeret vandløbet

 • pump dækkene op til normalt lufttryk
 • se under bilen og fjern græs og grene

Kørsel over en bro

Stands før broen for at:

 • undersøge området
 • indkoble differentialespærrerne

Kør nu fremad:

 • på fladt terræn eller op ad bakke starter du direkte i 2. gear
 • ned ad bakke starater du i 1. gear og bremser let
 • hvis bilen sidder fast, bakker du og forsøger igen et andet sted

Kørsel på en skråning

Kørsel op ad bakke:

 • kobl differentialspærrerne til
 • kør op ad bakken i lavt gear
 • påbegynd opstigningen
 • hvis bilen sidder fast, bremser du hurtigt ved at ”stå på bremsen”. Motoren går i stå. Sæt i bakgear
 • start motoren igen uden at koble ind og lad bilen glide langsomt tilbage ved hjælp af motorbremsen

Kørsel ned ad bakke:

 • start nedstigningen i lavt 1. gear
 • kobl midterdifferentialet til
 • kobl ikke ud
 • brug motorbremsen til at styre nedstigningen
 • hvis skråningen er meget stejl, kan du bremse forsigtigt, cm for cm, for at hjælpe motorbremsen
 • hvis bilen skrider ud, kan du give en anelse gas for at genetablere vejgrebet

Kørsel over et trin

 • hvis trinnet går opad og er mindre end 50 cm højt, skal du køre op ad det lige forfra; hvis det er højere, skal du køre på skrå i en vinkel på 45°
 • hvis trinnet går nedad, skal du køre ned ad det lige forfra
 • sæt i 1. gear
 • stil dækkene lige mod trinnet, stop kortvarigt op
 • giv gas for at få baghjulene op på trinnet og over
 • hold baghjulene lige mod trinnet
 • giv en impuls, så baghjulene krydser trinnet
 • hvis trinnet går nedad, styrer du nedstigningen cm for cm ved hjælp af bremserne

Kørsel op og ned ad skråninger

Stands først for at

 • vurdere hældningen og identificere forhindringer, som kan gøre, at du kommer til at holde skråt og dermed risikerer at vælte (stol ikke på hældningsmålere)
 • forberede dig på retningen og vælg udkørselssted
 • sænk lufttrykket, men ikke så meget, at dækket hopper af fælgen

Når du kører på skråningen

 • undgå at bremse
 • kobl ikke ud
 • brug ikke differentialespærre
 • kør i 1. gear
 • bevæg dig fremad ved at dreje forhjulene lidt opad og kravl fremad
 • hvis bilen mister grebet, skal du straks dreje hjulene mod venstre eller højre
 • hvis du føler, at bilen begynder at tippe, skal forhjulene drejes mod skråningen og fortsætte nedstigningen

Stands herefter for at

 • Pumpe dækkene op til det normale lufttryk

Krydsning af en grøft eller rabat

 • stil bilen 45° på skrå foran grøften
 • beregn et ret bredt udkørselssted
 • kobl differentialspærrerne til
 • kryds grøften ved at acceleree let og sætte bilen i 1. gear
 • hvis du sidder fast og ikke kan komme videre, skal du bakke og vælge en ny retning
 • når du har fundet en stabil position, kan du give gas igen
 • slip speederen, så snart baghjulene er kommet over